Versterk het leerproces met een adaptief leerpad

Ontwikkel je eigen adaptief leerpad om het leerproces van de leerlingen te optimaliseren.

Inhoud

In een digitaal adaptief leerpad krijgen de leerlingen oefeningen aangeboden over leerdoelen die zij nog het minst goed beheersen. Het doel hiervan is dat de leerlingen zo efficiënt mogelijk leren. De leerlingen krijgen oefeningen aangeboden die in real-time geëvalueerd worden. Afhankelijk van de score op de oefeningen biedt het adaptief leerpad meer eenvoudige of juist complexere inhouden aan. Zo doorlopen leerlingen het leerproces op hun eigen tempo en hun eigen niveau.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming een eigen adaptief leerpad ontwikkelen. De deelnemers kunnen zelf een eigen leerpad voor de leer- en lesdoelen maken, aangepast aan de eigen praktijknoden en -wensen.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van de vorming bestaat uit een korte inhoudelijke verkenning van het begrip adaptief onderwijs (vergelijkbaar met een hoorcollege).

In het tweede – meest uitgebreide – deel wordt er een eigen adaptief leerpad ontwikkeld binnen de tool Google Formulieren. Binnen deze tool worden alle mogelijkheden toegelicht en gedemonstreerd. Dit met als doel tot een eigen adaptief leerpad te komen, aangepast aan de eigen praktijknoden en -wensen.

Leraren lager onderwijs

Leraren secundair onderwijs

Workshop

Geen voorkennis vereist.

Vaardigheden 21ste eeuw

ICT in je klas of vak

Digitale leermiddelen

Wat brengen de deelnemers mee?

  • Een eigen laptop.
  • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Welke voorzieningen zijn er nodig op de locatie?

Lokaalwensen:

Computerlokaal (indien de deelnemers geen laptop bij zich hebben).

  • Besturingssysteem: Windows
  • Een lokaal met één device per deelnemer.

Gewenste apparatuur:

  • Beamer
  • Audioboxen
  • HDMI-kabel van laptop naar beamer

Internetverbinding:

  • Lesgever: internet voorzien.
  • Deelnemers: internet voorzien.

Hoe lang duurt deze educatieve navorming?

Deze educatieve navorming duurt 3 uur (inclusief 20 minuten pauze).

Wat is de prijs van deze vorming?

Alle informatie kunt u raadplegen via de webpagina: https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/T20-229.