Reality check? Bekijk het eens door een andere bril: augmented reality & virtual reality.

Verrijk je lesmateriaal en klaspraktijk door doelgericht en bewust virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) te implementeren.

Inhoud

Virtual (VR), augmented (AR) en mixed reality (MR) vinden steeds vaker hun weg in het onderwijsveld. Deze technologieën, XR genoemd, zorgen voor een interactieve leerervaring waarbij de beleving central staat. De XR-technologieën kunnen een sterke factor hebben om de lesstof beter op te nemen. Aanschouwelijkheid is een belangrijk leerprincipe in het onderwijs. Deze technologieën worden in het eerste deel van de vorming duidelijk en concreet uitgelegd aan de hand van good practices. In het tweede deel zullen er diverse tools op een interactieve manier aan de deelnemers gedemonstreerd worden, zodat ze deze actief kunnen gebruiken in hun eigen klaspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming de termen virtual reality, augmented reality en mixed reality duiden. De deelnemers kunnen met een aantal tools eigen betekenisvolle en doelgerichte objecten integreren in hun eigen klaspraktijk.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van de vorming bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de technologische aspecten: virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed realty (MR). Tijdens de inhoudelijke verkenning staan de pedagogische koppelingen met de klaspraktijk centraal. Er worden verschillende betekenisvolle en doelgerichte contexten aangereikt.

In het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om VR, AR en MR toe te passen in de klaspraktijken. Dit steeds met de theoretische kennis als invalshoek. De deelnemers gaan tijdens de vorming zelf actief aan de slag met de aangereikte tools. Op deze manier kunnen ze activiteiten maken en krijgen ze de kans om de verschillende tools te verkennen.

Leraren lager onderwijs

Workshop

Geen voorkennis vereist.

Vaardigheden 21ste eeuw

Tablets

ICT in je klas of vak

Digitale leermiddelen

Wat brengen de deelnemers mee?

  • Een eigen laptop.
  • Een eigen tablet: met mogelijkheid tot installeren van apps (met voorkeur: iPad, Apple).
  • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Welke voorzieningen zijn er nodig op de locatie?

Lokaalwensen:

Computerlokaal (indien de deelnemers geen laptop bij zich hebben).

  • Besturingssysteem: Windows
  • Een lokaal met één device per deelnemer.

Gewenste apparatuur:

  • Beamer
  • Audioboxen
  • HDMI-kabel van laptop naar beamer

Internetverbinding:

  • Lesgever: internet voorzien.
  • Deelnemers: internet voorzien.

Hoe lang duurt deze educatieve navorming?

Deze educatieve navorming duurt 3 uur (inclusief 20 minuten pauze).

Wat is de prijs van deze vorming?

Alle informatie kunt u raadplegen via de volgende webpagina: https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/T20-264.