Laat elke leerling mee participeren in de les.

Votingsystems, verhoog de interactiviteit van je les en laat elke leerling (anoniem) deelnemen.

Inhoud

Voting of digitaal stemmen wordt gebruikt in het onderwijs met als doel de interactiviteit tussen leerlingen en leraren tijdens de les te verhogen. In deze vorming worden diverse (digitale) stemsystemen vergeleken en uitgetest. In het eerste deel van de vorming wordt er een antwoord geformuleerd op vragen zoals “Wanneer pas je een (digitaal) stemsysteem toe in de klaspraktijk?” of “Waarom wordt tijdens een bepaalde leeractiviteit een stemsysteem toegepast?” In het tweede deel worden er diverse tools op een interactieve manier gedemonstreerd aan de deelnemers. Zo kan men deze effectief meenemen naar de klaspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers zijn na deze vorming expert in het managen van digitale stemsystemen. Men kan zelfstandig een keuze maken uit de verschillende systemen en een eigen stemsysteem opzetten.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van de vorming bestaat uit een inhoudelijke verkenning van voting in het onderwijs (vergelijkbaar met een hoorcollege).

In het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om deze op een zinvolle manier te integreren in hun klaspraktijk. Na de demonstratie van deze tools krijgen de deelnemers de kans om zelf actief aan de slag te gaan om activiteiten te maken voor hun eigen klaspraktijk.

Leraren secundair onderwijs

Docent hoger onderwijs

Docenten volwassenenonderwijs

Workshop

Geen voorkennis vereist.

Vaardigheden 21ste eeuw

Tablets

ICT in je klas of vak

Digitale leermiddelen

Wat brengen de deelnemers mee?

  • Een eigen laptop.
  • Een hoofdtelefoon, bij voorkeur met microfoon, die aangesloten kan worden op de laptop.
  • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Welke voorzieningen zijn er nodig op de locatie?

Lokaalwensen:

Computerlokaal (indien de deelnemers geen laptop bij zich hebben).

  • Besturingssysteem: Windows
  • Een lokaal met één device per deelnemer.

Gewenste apparatuur:

  • Beamer
  • Audioboxen
  • HDMI-kabel van laptop naar beamer

Internetverbinding:

  • Lesgever: internet voorzien.
  • Deelnemers: internet voorzien.

Hoe lang duurt deze educatieve navorming?

Deze educatieve navorming duurt 3 uur (inclusief 20 minuten pauze).

Wat is de prijs van deze vorming?

Alle informatie kunt u raadplegen via de webpagina: https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/I20-072