Algemene voorwaarden

Wie een aanvraag indient bij Shane Vermeersch aanvaardt de algemene voorwaarden die hieronder gespecifieerd worden. Hij/zij verbindt er zich ook toe deze na te leven.

A. AANVRAAG EN INFORMATIE
  1. Aanvragen gebeuren enkel via de website www.shanevermeersch.be.
  2. We adviseren om zeker de aanvraag een 6 weken voordien in te dienen. Op die manier kunnen we u aanvraag tijdig en correct verwerken.
  3. Informatie over de vormingen vind je op www.shanevermeersch.be. Mailen kan via info@shanevermeersch.be
B. AFGELASTINGEN

Shane Vermeersch heeft steeds het recht om een geplande vorming te annuleren, zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van afgelasting van een vorming, verwittigt Shane Vermeersch de organisatie tijdig.

C. ANNULEREN

Annuleren voor een vorming dient steeds schriftelijk te gebeuren (per email). Hiervoor gelden volgende regels:

  1. Annulatie meer dan een maand voor de start van de vorming is gratis
  2. Bij annulatie meer dan drie weken voor de start van de vorming, blijft 25% van het bedrag verschuldigd.
  3. Bij annulatie meer dan twee week voor de start van de vorming, blijft 50% van het bedrag verschuldigd.
  4. Bij annulatie meer dan één week voor de start van de vorming, blijft 75% van het bedrag verschuldigd.
  5. Bij annulatie minder dan één week voor de start van de vorming, blijft 100% van het bedrag verschuldigd.
D. FACTURATIE EN BETALING
  1. Shane Vermeersch factureert maandelijks. De factuur wordt in een PDF-bestand verstuurd naar de organisatie (per e-mail).
  2. De organisatie verbindt zich ertoe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst ervan.

E. PRIVACY

Je gegevens worden opgenomen in een bestand dat exclusief gebruikt wordt voor intern administratieve doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage en verbetering van je bewaarde gegevens. Je erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Shane Vermeersch.

F. COPYRIGHT

De teksten, afbeeldingen, syllabi en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren en/of verspreiden, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shane Vermeersch verkrijgen, tenzij dat dit - volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - niet nodig is.

G. DISCLAIMER

Shane Vermeersch kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Shane Vermeersch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Shane Vermeersch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

V.U. Shane Vermeersch, Kortemarkstraat 71, 8820 TORHOUT.