Biografie

Shane Vermeersch

Shane Vermeersch

Nascholer & bijlesgever

Lector lerarenopleiding VIVES & Onderzoeker expertisecentrum Onderwijsinnovatie - VIVES | Master in de Educatieve Studies & Leraar secundair onderwijs