Blended learning, het verhaal van de 21ste eeuw.

Het theoretisch perspectief van blended learning (mix van klassiek leren en e-learning) met tal van gekoppelde good practices.

Inhoud

Het onderwijs moet met de verwachtingen van de 21ste eeuw mee. Leerlingen studeren niet langer zoals vroeger waarbij ze op hun kamer enkel het handboek bestuderen. Leerlingen studeren vandaag volgens een combinatie van e-learning en contactonderwijs. Deze onderwijsvisie wordt in het eerste deel van de vorming duidelijk en concreet uitgelegd. In het tweede deel zullen diverse tools op een interactieve manier aan de deelnemers gedemonstreerd worden, zodat ze deze actief kunnen gebruiken in hun eigen klaspraktijk. Op deze manier worden leerlingen geleidelijk klaargestoomd voor het hoger onderwijs waar blended learning een vaste plaats krijgt.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming een aantal tools gebruiken waarmee blended learning doelgericht en effectief geïmplementeerd kan worden in de klaspraktijk. Tijdens het implementeren hanteren de deelnemers een duidelijke en concrete visie op blended learning.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van het programma bestaat uit een inhoudelijke verkenning van de onderwijsvisie blended learning (vergelijkbaar met een hoorcollege).

In het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om blended learning toe te passen in de klaspraktijken. Dit steeds met de theoretische kennis als invalshoek. De deelnemers gaan tijdens de vorming zelf actief aan de slag met deze aangereikte tools. Op deze manier kunnen ze activiteiten opzetten en krijgen ze de kans om de verschillende tools te verkennen.

Leraren secundair onderwijs 

Docenten hoger onderwijs

Docenten volwassenenonderwijs

Workshop

Basisvaardigheden vereist

 • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
 • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden etc.).

Vaardigheden 21ste eeuw

Tablets

ICT in je klas of vak

Digitale leermiddelen

Wat brengen de deelnemers mee?

 • Een eigen laptop.
 • Een hoofdtelefoon, bij voorkeur met microfoon, die aangesloten kan worden op de laptop.
 • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Welke voorzieningen zijn er nodig op de locatie?

Lokaalwensen:

Computerlokaal (indien de deelnemers geen laptop bij zich hebben).

 • Besturingssysteem: Windows
 • Een lokaal met één device per deelnemer.

Gewenste apparatuur:

 • Beamer
 • Audioboxen
 • HDMI-kabel van laptop naar beamer

Internetverbinding:

 • Lesgever: internet voorzien.
 • Deelnemers: internet voorzien.

Hoe lang duurt deze educatieve navorming?

Deze educatieve navorming duurt 3 uur (inclusief 20 minuten pauze).

Wat is de prijs van deze vorming?

Alle informatie kunt u raadplegen via de volgende webpagina: https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/T20-154.