Gamification in het onderwijs!

Educatieve digitale games doordacht inzetten om leerdoelen te bereiken. Creëer je eigen game-leeractiviteit.

Inhoud

Maak spelenderwijs kennis met gamification in het onderwijs. Maar een game-leeractiviteit is geen les. In deze vorming wordt het begrip gamification toegelicht met de verschillende leerprincipes en uitgangspunten. Nadien wordt er zelf een eigen game-leeractiviteit aangemaakt om te gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen na de vorming een eigen game-leeractiviteit ontwikkelen. De deelnemers kunnen zelf een eigen game voor het onderwijs maken, aangepast aan de eigen praktijknoden en -wensen.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van de vorming bestaat uit een inhoudelijke verkenning van het begrip gamification met alle aspecten van gamification (vergelijkbaar met een hoorcollege). Er wordt een antwoord gezocht op de vraag “Aan wat moet een game-leeractiviteit voldoen om leerdoelen te bereiken?”

In het tweede – meest uitgebreide – deel worden diverse tools aangereikt om een eigen game-leeractiviteit te ontwikkelen, aangepast aan de eigen praktijknoden en -wensen.

Leraren lager onderwijs

Leraren secundair onderwijs
1ste graad

Workshop

Basisvaardigheden vereist

 • computergebruik (kopiëren/plakken, opslaan, bestandsbeheer, ...);
 • internet (surfen, formulieren invullen, downloaden etc.).

Vaardigheden 21ste eeuw

Tablets

ICT in je klas of vak

Digitale leermiddelen

Wat brengen de deelnemers mee?

 • Een eigen tablet: met mogelijkheid tot installeren van apps (met voorkeur: iPad, Apple).
 • Een hoofdtelefoon, bij voorkeur met microfoon, die aangesloten kan worden op de tablet
 • Eigen cursusmateriaal. Op deze manier kan men doelgericht materiaal aanmaken. Dit materiaal kan men dan nadien meteen gebruiken in de eigen klaspraktijk.

Welke voorzieningen zijn er nodig op de locatie?

Lokaalwensen:

Computerlokaal (indien de deelnemers geen laptop bij zich hebben).

 • Besturingssysteem: Windows
 • Een lokaal met één device per deelnemer.

Gewenste apparatuur:

 • Beamer
 • Audioboxen
 • HDMI-kabel van laptop naar beamer

Internetverbinding:

 • Lesgever: internet voorzien.
 • Deelnemers: internet voorzien.

Hoe lang duurt deze educatieve navorming?

Deze educatieve navorming duurt 3 uur (inclusief 20 minuten pauze).

Wat is de prijs van deze vorming?

Alle informatie kunt u raadplegen via de webpagina: https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/I20-074