Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs.

Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica.

Inhoud

Programmeren is een term die tegenwoordig veel ingang vindt in het onderwijs. Dit is echter een middel om aan computationeel denken te doen, waarbij het logisch denken, abstraheren en probleemoplossend werken centraal staan. In het eerste deel wordt deze didactiek toegelicht. In het tweede deel worden er verschillende tools aangereikt om aan de slag te gaan in het lager onderwijs. Sommige tools zijn eerder voor de jongere leerlingen (BeeBot, Dash and Dot, Cubetto, Osmo etc.), andere dan weer voor de oudere leerlingen (LEGO Mindstorms EV3, LEGO WeDo 2.0, Edison etc.).

Doelstellingen

De deelnemers kennen na de vorming verschillende tools om computationeel denken en programmeren te integreren in hun klaspraktijk. Tijdens de integratie hanteren de deelnemers een duidelijke didactiek.

Methodiek

Verkenning + demonstratie + hands-on

Het eerste deel van de vorming bestaat uit een korte inhoudelijke verkenning van de didactiek met betrekking tot computationeel denken en programmeren. Daarnaast worden de verschillende tools gedemonstreerd.

In het tweede – meest uitgebreide – deel gaan de deelnemers zelf aan de slag met de tools. In duo gaan de deelnemers zelfstandig - met bijhorende informatie - de tools verder verkennen. Dit aan de hand van een doorschuifsysteem.

Leraren lager onderwijs

Workshop

Geen voorkennis vereist.

Vaardigheden 21ste eeuw

ICT in je klas of vak

Digitale leermiddelen

Wat brengen de deelnemers mee?

Niet van toepassing.

Welke voorzieningen zijn er nodig op de locatie?

Lokaalwensen:

  • Klaslokaal met losstaande tafels.

Gewenste apparatuur:

  • Beamer
  • Audioboxen
  • HDMI-kabel van laptop naar beamer

Internetverbinding:

  • Lesgever: internet voorzien.
  • Deelnemers: internet voorzien.

Hoe lang duurt deze educatieve navorming?

Deze educatieve navorming duurt 3 uur (inclusief 20 minuten pauze).

Wat is de prijs van deze vorming?

Alle informatie kunt u raadplegen via de volgende webpagina: https://www.eekhoutacademy.be/nascholingen/detail/T20-259.